دبستان پسرانه شبستان دانش ياسوج

ياسوج
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار بویر احمد -جنب سالن پوریای ولی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه