دبستان پسرانه شفق مهر 1 تبريز

تبریز
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
چای کنار-به طرف آبرسان-نرسیده به پل منصور
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه