دبستان پسرانه شهدای ملی حفاری اهواز

اهواز
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
شهرک قائم- سازمان کارکنان حفاری
دبستان پسرانه شهدای ملی حفاری اهواز
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه