دبستان پسرانه شهید اشرفی اصفهانی

اصفهان
پسرانه
دبستان
دولتی
اصفهان - خانه اصفهان - خیابان گلخانه - جنب مسجد المحمود
03134212750
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه