دبستان پسرانه شهید بابایی اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبستان
دولتی
اصفهان - خانه اصفهان - خيابان گلخانه - منازل مسكونی نيروی هوايی
03134410013
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه