دبستان پسرانه شهید قهرمانی فردوس

فردوس
پسرانه
دبستان
شاهد
شهرک ولیعصر- بلوار ولایت- خیابان آوینی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه