دبستان پسرانه شهید محمدرضا فتح آبادی بانه

بانه
پسرانه
دبستان
شاهد
خیابان امام خمینی- پشت اوقاف
08754260727
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه