دبستان پسرانه شهید مهاجر سرخس

سرخس
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
شهرک شهید مهاجر-استقلال6
05134520545
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه