دبستان پسرانه شهید چمران تهران

تهران
پسرانه
دبستان
دولتی
پیروزی-خیابان اول نیروی هوایی-انتهای خیابان -کوی شهید رضاعلی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه