دبستان پسرانه شیرزادی کرمانشاه

پسرانه
دبستان
شاهد
خیابان کارگر- جنب پمپ گازوئیل
08318237965
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه