دبستان پسرانه صدرا بندرعباس

بندرعباس
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
رسالت شمالی -خیابان نوروز- روبروی شیرخوارگاه الزهرا
07613553122
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه