دبستان پسرانه ظفر کرج

کرج
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
کرج -فردیس نرسیده به فلکه سوم-خ سی ویک غربی
02636506493
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه