دبستان پسرانه علامه طباطبایی رفسنجان

رفسنجان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان مصطفی خمینی - کوچه 39
03924222284
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه