دبستان پسرانه علوی اردبيل

اردبيل
پسرانه
دبستان
دولتی
میدان حافظ نرسیده به درمانگاه فرهنگیان
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه