دبستان پسرانه غیردولتی آرمان دانش کرمان

کرمان کرمان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
امام جمعه 5
03432454547
همکلاسی
تعداد کلاس: 8
سال تاسیس: 86
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا: 480

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه