دبستان پسرانه غیردولتی استاد رضا روزبه زنجان

زنجان زنجان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
زنجان شهرک پونک جنب دانشگاه روزبه
02433038033
همکلاسی
تعداد کلاس: 20
سال تاسیس: 97
تعداد طبقات: 3
مساحت زیربنا: 1700

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه