دبستان پسرانه غیردولتی ساعی اراک

مرکزی اراک
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
اراک شهرک الغدیر
09188628625
saee722@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 12
سال تاسیس: 1386
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا: 600

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه