دبستان پسرانه غیردولتی شهدای ملی حفاری اهواز

خوزستان اهواز
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
اهواز بلوار نفت شهرک قائم
06134418171
همکلاسی
تعداد کلاس: 13
سال تاسیس: 1374
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا: 3130

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه