دبستان پسرانه غیردولتی واله مشهد

خراسان رضوی مشهد
پسرانه
دبستان دوره دوم
غیر دولتی
بهارستان ۴
09022367803
همکلاسی
تعداد کلاس: 12
سال تاسیس: 1381
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 800

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه