دبستان پسرانه فخرآفرینان بندرعباس

بندرعباس
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
بندرعباس خ سیدجمالالدین اسدآبادی روبروی پاساژ طباطبایی - کوچه داروخانه
07612232525
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه