دبستان پسرانه فرزانگان ياسوج

ياسوج
پسرانه
دبستان
استعدادهای درخشان
خیابان تختی- مدرسه سابق ایثارگران
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه