دبستان پسرانه فرهنگ شهريار

شهريار
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
فاز یک اندیشه - خیابان دهم غربی - پلاک 136
02165522537
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه