دبستان پسرانه مصباح الهدی مشگين شهر

مشگين شهر
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
مشگین شهر خیابان تربیت
04532522806
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه