دبستان پسرانه مصباح قاينات

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان مصلی-روبه روی پل آهنی
05632527570
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه