دبستان پسرانه مصطفی خمینی (ره) تهران

تهران
پسرانه
دبستان
هیئت امنایی
سید جمال-خ 21-پشت پارک شفق-خ فرهانی پور-کوچه شهید طالبی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه