دبستان پسرانه معلم ايلام

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
میدان شهید کشوری، بلوار مدرس-جنب اداره آموزش و پرورش شهرستان ایلام
08413333117
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه