دبستان پسرانه معلم شهربابک

پسرانه
دبستان
دولتی
بلوار جمهوری اسلامی - جنب نقلیه
03924224699
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه