دبستان پسرانه ملل اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
اصفهان - خیابان هزارجریب - انتهای خیابان کارگر - مجموعه پرواز
03136701643
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه