دبستان پسرانه ملکشاهی کرمانشاه

پسرانه
دبستان
دولتی
خیابان سعدی- کوچه خنجری
08317223906
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه