دبستان پسرانه مهدیون تهران

تهران
پسرانه
دبستان
دولتی
خیابان سی متری نیروی هوایی - ابتدای 7/25
02177405817
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه