دبستان پسرانه مهر ايلام

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
میدان کشوری- کوچه دانش جنب راهنمایی رانندگی سابق
08413361801
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه