دبستان پسرانه مهر هشتم اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار دانشگاه ( به طرف توحید ) حد فاصل دروازه شیراز و توحید کوچه 5
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه