دبستان پسرانه مهر پارسا تهران

تهران
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خ پنجم نیروی هوایی فرعی 4ممیز 21 آموزشگاه زبان سخن
02177471145
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه