دبستان پسرانه مهر کرمان

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
شهرک باهنر- خیابان بحرالعلوم- کوچه ١٣
03412513450
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه