دبستان پسرانه موسوی تهران

تهران
پسرانه
دبستان
دولتی
خیابان 17 شهریور- خیابان گوته- کوچه جعفری- انتهای کوچه میرفخرایی- کوچه مشمایی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه