دبستان پسرانه میثاق گرگان

گرگان
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
شالیکوبی روبروی سازمان اب.عدالت 47
01732322535
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه