دبستان پسرانه میثم خميني شهر

خميني شهر
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان امیرکبیر-کوچه ١٦٧
03113632893
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه