دبستان پسرانه نسیم رحمت خميني شهر

خميني شهر
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار طالقانی کوچه 12
03113632384
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه