دبستان پسرانه نورالهدی تربت حيدريه

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
میدان بسیج-خ مدرس-بین مدرس 29 و31-روبه روی پلیس+10
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه