دبستان پسرانه نورمهر بندر عباس

بندرعباس
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
هرمزگان - بلوار مصطفی خمینی (ره) - جنب کمیته امداد
07633677802
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه