دبستان پسرانه نور مهر بندرعباس

بندرعباس
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
هرمزگان - بندر عباس - بلوار مصطفی خمینی
07633677802
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه