دبستان پسرانه نوید صالحین دوره اول اهواز

اهواز
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
اهواز-کیانپارس-انتهای خ 1 شرقی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه