دبستان پسرانه هدایت سنندج

سنندج
پسرانه
دبستان
دولتی
خیابان صلاح الدین ایوبی- کوچه مشیر
08712266163
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه