دبستان پسرانه هدف برتر تهران

تهران
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان پیروزی-خیابان چهارم نیروی هوایی- نبش خیابان ٤/٣١
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه