دبستان پسرانه هنر قاينات

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
خ رجایی 13- نبش هیئت قمربنی هاشم
05632522085
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه