دبستان پسرانه پژواک مشهد

مشهد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار سجاد-بهارستان 17 - بنفشه 1 شماره 254
05137661362
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه