دبستان پسرانه پیروزی تربت جام

تربت جام
پسرانه
دبستان
دولتی
خیابان کارخانه یخ
05152522822
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه