دبستان پسرانه پیشتازان کامپیوترایران کرمان

پسرانه
دبستان
غیر دولتی
کرمان-بلوار شیراز خیابان حافظیه - نبش کوچه 11
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه