دبستان پسرانه پیوند مهر کلات

کلات
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
کلات بلوار امام رضا. امام رضای 4
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه