دبستان پسرانه کاوه مشهد

مشهد
پسرانه
دبستان
غیر دولتی
مشهد مقدس-شهرک قاسم آباد-فلاحی 7 بهروز 3 بهروز بهروز 3/8
05136232640
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه